Активности

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 5 гостију и нема пријављених чланова

Јеловник

Историјат

Историјат предшколске установе „Ракила Котаров Вука“ Лазаревац

 

Установа је основана решењем Савета стамбене заједнице у Лазаревцу, 17.07.1963. год. под називом Комбинована установа за дневни боравак деце- вртић „Ракила Котаров Вука“

Наведеним решењем одређено је следеће:

-          За послове и задатке установе надлежан је Управни одбор дечјег вртића , Стручно веће и управник вртића

-          Задатак вртића је да прима на васпитање, смештај и исхрану деце запослених родитеља од рођења до поласка у школу.

Први управник вртића била је Лепосава Менгес. Први Управни одбор имао је 9  чланова-један из вртића, један родитељ, а остали представници општине.

Свечано отварање Дечјег вртића било је 15.09.1963.год. Вртић се налазио у стамбеној згради у колонији рударског басена „Колубара“, укупне површине 90м2. Било је смештено 15оро деце јасленог узраста и 35оро деце вртића у 2 мешовите групе 3-7 год. Укупан број запослених радника – 7. Радно време 06-17сати.

Први наменски грађен вртић, у ул. Даре Ранђић 1, почео је са радом 2.августа 1968.год. Пружао је услове за боравак 75 деце вртића, а деца јасленог узраста су смештена у делу трпезарије- њих 15 укупно. Укупна површина – 366м2.

Одлуком Управног одбора фонда за непосредну дечју заштиту СО Лазаревац, од 16.12.1971.год. основана је Централна ђачка кухиња са делатношћу-друштвена исхрана деце и ученика од посебног друштвеног интереса. Кухиња ће пословати у оквиру Дечјег вртића, а као посебна РЈ са посебним обрачуном. Управник кухиње- Душан Квас, наставник.

У октобру 1973.год. формиране су три основне организације удруженог рада ООУР: Централна ђачка кухиња, Дечије јаслице и Дечји вртић, свака са својим управником и директором РО- Душаном Квасом.

Измене у Основама програма донеле су и нову радну књигу као и нове смернице васпитачима за рад. Истиче се потреба чешћег коришћења спонтаних ситуација у васпитању, садржајнија сарадња са породицом, боље стручно усавршавање, већа креативност. Планирање је могуће по ВО областима или тематским целинама. Тематско планирање подразумева груписање програмских сарджаја из више области у оквиру одабране теме.

ООУР Дечје јаслице и ООУР Дечји вртић се удружују 23.12.1977.год.

У мају 1978.год. постављен је камен темељац за комбиновани објекат у ул.Дуле Караклајић 31а. Радови су завршени 18.09.1979.год. Објекат „Дечје царство“је почео са радом 03.12.1979.год.

Први депанданс је почео са радом 22.01.1979. год. у улици Ђорђа Ковачевића.

01.10.1979. год. за директора ООУРа Дечји вртић именован је Миливоје Стевановић,проф.педагогије.

Почетком 1980.год. припремне групе при основним школама припајају се Дечјем вртићу и то групе из Степојевца, великих Црљена, Медошевца, Вреоца и Барошевца. Касније се отварају групе у Зеокама, Рудовцима, Миросаљцима и Брајковцу. Почетком 1981. год. купљен је аутобус који је децу превозио из МЗ Шопић, Петка, Луковица, Дрен и Дудовица у вртић, где је са децом организован ВО рад, а онда су деца поново враћана кући.

02.02.1981.год. почела је са радом педагог Нада Парезановић.

У сарадњи са ОСИЗом друштвене бриге о деци предшколског узраста, Дечји вртић у рад укључује стручног сарадника за физичко васпитање- Душана Косорића од 01.01.1982. год.

У јуну 1984.год. укида се превоз деце аутобусом, а креће иницијатива о стварању припремних група у школским просторима и изградња монтажних објеката у Степојевцу, Дудовици, Рудовцима и Вреоцима. Ови монтажни објекти почели су са радом 02.09.1985. год. У истом периоду припремне групе у Лазаревцу због недостатка простора за организовање целодневног боравка,раде поподне 16-19 сати. Отварају се припремне групе у Шопићу и Јунковцу.

6.маја 1988.год. за директора Дечје установе именован је Мирослав Илић, социјални радник.

1996.год. уводе се Нове основе програма за рад са децом 3-7 год. које подразумевају отворен систем васпитања и образовања, планирање ВО рада у складу са дечјим потребама,жељама и интересовањима, бољу и интензивнију сарадњу са родитељима. Уводи се нова радна књига за васпитаче која се у потпуности разликује од претходних, јер је потпуно празна.

У јануару, 2001.год. за директора ПУ долази Љиљана Јовчић,логопед. Наредни период обележава рад на унапређењу ВО рада по Новим основама програма. Учешће родитеља у заједничким активностима са децом и васпитачима је нешто ново што окупља групу васпитача у тимски рад.

Осмишљава се простор за отварање Развојне групе деце са сметњама у развоју која се повремено укључује у рад осталих група вртића.

Организују се јавне приредбе поводом Дана Установе.

 

15.03.2004. као стручни сарадник-педагог почиње са радом Марија Марковић, педагог.

Тимови васпитача и мед.сестара са стручним сарадницима настављају са радом на интензивирању сарадње са родитељима кроз учешће родитеља, васпитача и деце у заједничким активностима. Укључују се родитељи у сам процес планирања, реализације и евалуације ВО рада.Искуства тимова се размењују кроз пројекте и презентације на семинарима у Врњачкој бањи, на Истраживачким данима васпитача Београда, на Сусретима васпитача Србије и на Сусрети мед.сестара Србије.

Сарадња са друштвеном средином је веома богата. Организују се посете изложбама, библиотеци, позоришним представама, Модерној галерији, излети на Дивчибаре, у Београду: посете музејима, Дечјем културном центру, Етнографском музеју, дечјим позориштима, Ботаничкој башти, дечјим играоницама, ЗОО врту...

2004.-2005. год. В.Д. директора је Миливоје Стевановић

Године 2005. за директора ПУ именована је Вера Ранковић,васпитач.

У наредном периоду реновирају се депанданси „Пчелице“ и „Лептирић“. Извршена је поправка и реконструкција објекта „Детињство“ и Централна кухиња. У објекту „Бубамара“ адаптиран је простор сале у 2 радне просторије. Отварају се нове припремне групе у МЗ Врбовно, Дрен и Лесковац, а користе простор основних школа. Почео је са радом и депанданс „Анђелчићи“ у Трећој месној заједници. Простор је прилагођен потребама деце предшколског узраста. Извршена је климатизација радних соба у којима бораве деца. У МЗ Петка саграђен је нови објекат у склопу Основне школе. У МЗ Велики Црљени извршена је реконструкција постојећег хотелчића. Добили смо диван простор за боравак деце (2 групе вртића и 1 јаслена група). Завршен је и наменски грађен објекат у МЗ Шопић у коме се данас налазе 2 јаслене и 2 вртићке групе, а 1 ППГ борави у поподневним сатима (15-19 сати) у једној од радних соба вртића.

Припремни предшколски програм се реализује у сеоским месним заједницама,као и у Лазаревцу у склопу ОШ „Кнез Лазар“ и ОШ „Дуле Караклајић“.

Од 2008. год. у скалду са Законом о основама система образовања и васпитања, свака установа доноси Развојни план(за период од 3 године или за период од 5 година)

Марта,2009.год. за ВД директора установе постављена је Душица Радојчић, васпитач.

Од 1.10.2009. год. до средине децембра на месту ВД директора Установе налази се Гордана Мићић, васпитач, а затим на то место долази Драгица Чабаркапа, васпитач која је на том месту била до јуна, 2011.год. Од тада до марта  2015. године на челу Установе налази се Душица Радојчић, васпитач.

Од марта 2015. године на место директора Установе долази Гордана Мићић, васпитач.

Од 2010.год. са радом почињу још 3 стручна сарадника: психолог Ивана Ранковић, логопед Зорица Жујовић Катић и стручни сарадник за физичко васпитање Маја Вељовић.

На нивоу наше Установе постоји Тим за инклузију,а основни циљ рада Тима је укључивање деце са сметњама у развоју у редовне групе. Такође, у Установи ради и Тим за заштиту деце од насиља, злостављања, занемаривања и дискиминације.

Радне 2010/11. Усвојене су измене у начину вођења педагошке документације васпитача и мед.сестара уз коришћење новог упутства за попуњавање радних књига. Акценат је на индивидуализацији и праћењу дечјег развоја и нпредовања.

Од  радне 2012/13. год. примењује се у раду нови Правилник о вредновању квалитета рада установе. Сви запослени се уводе у процес вредновања (екстерно) и самовредновања (интерно) рада установе и формиран је Тим за самовредновање на нивоу Установе.

Због исељавања Вреоца и Зеока, те припремне групе прелазе од 2012/13. год. у Нови Медошевац, у који након поплава 2014. год прелази и припремна предшколска група из Медошевца.

2014/15. радне године припремна предшколска група у Степојевцу, прелази у просторије Основне школе, док се у депадансу “Лола” отвара целодневна вртићка група. Радне 2015/16. год. у Рудовцима се отвара целодневна вртићка група у депадансу “Крцко Орашчић”, док се припремна предшколска четворочасовна група сели у адаптиране просторије Месне канцеларије у Рудовцима. Исте године отвара се и целодневна вртићка група у депадансу “Звончица” у Петки, док предшколци прелазе у просторије Основне школе.

Крајем радне 2016/17. године, са радом почиње депаданс “Палчица” у Барзиловици, у коме смо добили диван простор са двориштем за боравак мешовите вртићке групе, захваљујући Месној заједници Барзиловица и Општини Лазаревац, док је вртић опремио намештајем депаданс.

Због повећаног броја деце у последње две године,  запослен је велики број младих васпитача. Данас ПУ „Ракила Котаров Вука“ обухвата својим програмом 1552 деце кроз сталне облике рада: 17 јаслених група ,43 целодневне групе вртића и 24 припремне предшколске групе (четворочасовни програм- 20 група у сесоким месним заједницама и 4 групе у Лазаревцу) Укупан број запослених износи 234, од тога у основној делатности 229, у проширеној делатности 5.

 

 

 

Слике

slika10
slika11
slika12
slika13
slika15
slika2
slika3
slika4
slika5
slika6
slika7
slika8
slika9

Ритам радног дана

-Пријем деце 5.30-8.00
-Доручак
-Васпитно-образовни рад
-Воћна ужина
-Васпитно-образовни рад
-Ручак
-Поподневни одмор
-Ужина
-Слободне активности
-Одлазак кући