Активности

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 40 гостију и нема пријављених чланова

Јеловник

Позиви

       ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 19-13-МЕСО

 

преузети кликом на линк изнад.

 

    ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 20-13-ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

 можете преузети кликом на линк изнад.

 

    ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 21-13-МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

 

можете преузети кликом на линк изнад.

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 22-13-ХЛЕБ И ЈАЈА

можете преузети кликом на линк изнад.

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 23-13-РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ


можете преузети кликом на линк изнад.

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 02-14-ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА


можете преузети кликом на линк изнад.

 

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 01-14- УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА


можете преузети кликом на линк изнад

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 03-14- УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА


можете преузети кликом на линк изнад

 

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 04-14- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД


можете преузети кликом на линк изнад

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 05-14- ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА УСТАНОВЕ


можете преузети кликом на линк изнад

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 06-14- РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У МЗ МЕДОШЕВАЦ


можете преузети кликом на линк изнад

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-03-14- НАБАВКА ДОБАРА ЗА ОБЈЕКАТ У МЗ МЕДОШЕВАЦ


можете преузети кликом на линк изнад

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 07-14 - МЕСО


можете преузети кликом на линк изнад

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 08-14 - ВОЋЕ И ПОВРЋЕ


можете преузети кликом на линк изнад

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 09-14 - МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ


можете преузети кликом на линк изнад

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 10-14 - ХЛЕБ И ЈАЈА


можете преузети кликом на линк изнад

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 13-14 - КРЕЧЕЊЕ


можете преузети кликом на линк изнад

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 11-14 - ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ


можете преузети кликом на линк изнад

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 12-14 - ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ


можете преузети кликом на линк изнад

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-04-14 - РАДОВИ НА ИЗМЕШТАЊУ ПЕЋНИЦЕ И АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА У ПРОСТОРУ "ДЕЧИЈА КУХИЊА" У ЛАЗАРЕВЦУ - ИЗЈАВА


можете преузети кликом на линк изнад

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-04-14 - РАДОВИ НА ИЗМЕШТАЊУ ПЕЋНИЦЕ И АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА У ПРОСТОРУ "ДЕЧИЈА КУХИЊА" У ЛАЗАРЕВЦУ - ПОЗИВ


можете преузети кликом на линк изнад

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-04-14 - РАДОВИ НА ИЗМЕШТАЊУ ПЕЋНИЦЕ И АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА У ПРОСТОРУ "ДЕЧИЈА КУХИЊА" У ЛАЗАРЕВЦУ - ПОНУДА


можете преузети кликом на линк изнад

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 02-15 - ГОРИВО

 

преузети кликом на линк изнад.

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 01-15 - ВОЗИЛА

 

преузети кликом на линк изнад.

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-01-15 - ВОДА ЗА ПИЋЕ

 

преузети кликом на линк изнад.

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 04-15 - СЕМИНАРИ

 

преузети кликом на линк изнад.

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 03-15 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 

преузети кликом на линк изнад.

   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-03-15 - ШТАМПАЧИ

преузети кликом на линк изнад.

   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-05-15 - ШТАМПАЧИ

преузети кликом на линк изнад.

   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 07-15 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД

 

преузети кликом на линк изнад.

   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-06-15 - ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА

 

преузети кликом на линк изнад.

   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 08-15 - ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

 

преузети кликом на линк изнад.

   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 06-15 - ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ - ЕЛЕКТРИЧНИ КАЗАН

 

преузети кликом на линк изнад.

   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 05-15 - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ М3 МЕДОШЕВАЦ

 

преузети кликом на линк изнад.

   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 09-15 - КРЕЧЕЊЕ

преузети кликом на линк изнад.

   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 10-15 - НАМЕШТАЈ

 

преузети кликом на линк изнад.

   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 11-15 - КУХИЊСКА ОПРЕМА

 

преузети кликом на линк изнад.

   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-07-15 - ПОСТЕЉИНА ЗА ДЕЦУ


   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-09-15 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА


   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-10-15 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА


   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-11-15 - АЛАТ И СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ


  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-12-15 - ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИКЕ


  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 16-15 - ДОБРА - ОПРЕМА


  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-14-15 - ПРЕГЛЕД ИСПРАВНОСТИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА СА ДЕФЕКТАЖОМ


  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-15-15 - ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛ. УРЕЂАЈА, ИНСТАЛАЦИЈА, ГРОМОБР. ИНСТАЛАЦИЈА...

 

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 13-15 - ДОБРА - СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

 


  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 15-15 - ДОБРА - НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ


  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 12-15 - ДОБРА - РАДНА ОДЕЋА


  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 14-15 - ДОБРА - РАДНА ОБУЋА


  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-17-15 - ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА


  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН Н-18-15 - НАБАВКА ТЕПИХА


  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 03-16 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ


  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 02-16 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА


  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 03-16 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА


  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 04-16 - НАБАВКА АЛАТА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 05-16 - НАБАВКА ТОНЕРА И РИБОНА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 06-16 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 01-16 - УСЛУГА ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 02-16 - КУПОВИНА ГОРИВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈН 04-16 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД


ПОЗИВ Н-01-16


ПОЗИВ 10-16


ПОЗИВ 11-16


ПОЗИВ Н-10-16


ПОЗИВ Н-10-16

ПОЗИВ 05-16 


ПОЗИВ 02-17

ПОЗИВ 07-16


ПОЗИВ Н-04-17


ПОЗИВ  Н-06-17


ПОЗИВ  Н-08-17

ПОЗИВ  Н-09-17

ПОЗИВ  Н-10-17


Позив Н-14-17


Позив Н-19-17


Позив Н-01-17


Позив Н-17-17

Позив Н-09-16

 Позив Н-03-17

Позив календар

Позив 09-17

Позив 08-17

Позив 07-17

Позив Н-21-17

Позив Н-02-18

Позив Н-07-18

Позив Н-08-18

 Позив Н-09-18

Позив Н-03-18

Позив Н-04-18

 
Позив Н-01-18

Позив Н-10-18

Позив Н-02-18

Позив Н-06-18

Позив Н-12-18

Позив Н-13-18

Позив Н-14-18

Позив Н-15-18

Позив Н-16-18

 

 Позив Н-17-18

Позив Н-18-18

Позив Н-19-18

Позив Н-20-18

Позив Н-21-18

Позив Н-22-18

Позив Н-23-18

Позив Н-24-18

Позив Н-06-18

Позив Н-26-18

Позив Н-27-18

Позив Н-28-18

Позив Н-29-18

Позив Н-30-18

Позив календар

Raspored календар

Позив Н-31-18

Позив Н-32-18

Позив Н-05-18

Позив Н-33-18

 

Слике

slika10
slika11
slika12
slika13
slika15
slika2
slika3
slika4
slika5
slika6
slika7
slika8
slika9

Ритам радног дана

-Пријем деце 5.30-8.00
-Доручак
-Васпитно-образовни рад
-Воћна ужина
-Васпитно-образовни рад
-Ручак
-Поподневни одмор
-Ужина
-Слободне активности
-Одлазак кући